บริษัท อินเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19/17-18 หมู่8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร (66)029025753(Auto 10 Lines) โทรสาร (66)029025752

E-Mail : intertech@ite-tech.com


INTER TECH ENGINEERING CO.,LTD.

19/17-18 , Mhoo 8 , Klongha , Klongluang , Pathumtani 12120

Tel.(66)029025753(Auto 10 Lines) , Fax (66)029205752

E-Mail : intertech@ite-tech.com