บริษัท อินเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 19/17-18 ม.8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 | โทร (66)029025753(Auto 10 Lines) | โทรสาร (66)029025752